" Článek - Nový stavební zákon - Reality Sýkorová
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.

Nový stavební zákon

Vytvořeno: 04.10.2023

účinnost od 1.1.2024

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále označovaný jako "nový stavební zákon"), ještě před svým účinností prošel rozsáhlou novelizací, konkrétně zákonem č. 152/2023 Sb., který mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony. Tato novela vstoupila v platnost 1. července 2023. Jaké změny novela přináší a na co by mělo být dbáno?

Cílem nového stavebního zákona bylo zlepšit a urychlit proces povolování staveb. Stavební úřady měly být dobře vybaveny odbornými znalostmi, aby mohly rozhodovat o co největším počtu stavebních záležitostí. Tím mělo dojít k zrychlení a zjednodušení celého procesu. Otázkou však je, zda novela, která je zde zmíněna, nepřekáží dosažení těchto cílů. Novela totiž mezi jinými odložila účinnost nového stavebního zákona na 1. ledna 2024. Od tohoto data se nový stavební zákon bude týkat tzv. vyhrazených staveb. Pro všechny ostatní stavby bude nový zákon účinný o půl roku později, tedy od 1. července 2024. Spolu s novelou byly také přijaty zákony č. 148/2023 Sb., týkající se jednotného environmentálního stanoviska, a zákony č. 149/2023 Sb., které mění některé zákony související s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.


  1. Omezení počtu stavebních úřadů: Původní záměrem bylo snížit počet stavebních úřadů, zejména z důvodu personálního nedostatku. Nakonec však novela ponechává všechny stavební úřady v provozu, s možností snížení jejich počtu v závislosti na stavební aktivitě.

  2. Vytvoření Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ): Tento nový úřad bude rozhodovat o vyhrazených stavbách, jako jsou dálnice, letecké stavby nebo stavby jaderného zařízení. Bude podřízen ministerstvu dopravy (u dopravních staveb) a ministerstvu průmyslu a obchodu (u staveb průmyslových). DESÚ bude také jediným úřadem, který bude posuzovat otázky veřejného zdraví v souvislosti s povolováním staveb.

  3. Zavedení Jednotného environmentálního stanoviska (JES): JES má nahradit stanoviska a rozhodnutí o vlivu na životní prostředí vydávaná podle devíti různých zákonů. Bude vydáváno obecním orgánem ochrany životního prostředí, nejčastěji obecním úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem.

  4. Zpřístupnění účasti ekologických spolků v povolovacím řízení: Ekologické spolky budou moci účastnit se povolovacího řízení v případech, kdy jde o kácení stromů nebo udělování výjimek u památných stromů či zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

  5. Změny v územním plánování: Územně plánovací dokumentace bude v novém procesu. Bude vyhotovována elektronicky ve strojově čitelném formátu a některé části budou sjednoceny do jednotného standardu. Praha, Brno a Ostrava budou mít možnost vydávat vlastní stavební předpisy.

Závěrem lze říci, že změny, které novela nového stavebního zákona přináší, se většinou týkají procesních aspektů. Jejich cílem je zjednodušení a sjednocení současné právní úpravy. Některé obce však mohou čelit nákladům na implementaci těchto změn. Skutečné zjednodušení a zpřehlednění stavebního řízení ukáže až praxe v následujícím roce, kdy budou nová pravidla zavedena do praxe.

Sdílet článek:

Napsat zprávu

Jméno  
E-mail  
Telefon